3 Comments

  1. Nói thật bạn lên kết hợp effect trên của video này với Fx 1 ( Aegisub Karaoke Effect – Love Paradise – Kelly Chan ) sẽ hợp lý .1 nửa đuôi đầu ấn chữ xuống còn nửa đuôi sau đẩy chữ lên ( sẽ rất đẹp ) bạn thử kết hợp mà xem
    Vi khi bạn làm video này Aegisub Karaoke Effect – Love Paradise – Kelly Chan mình đã nghĩ sao bạn không làm 1 nửa đuôi đầu ấn chữ xuống còn nửa đuôi sau đẩy chữ lên ngay từ đầu sẽ không đụng hàng với MizukiTamiko2012 mà sẽ còn đẹp hơn của MizukiTamiko2012 đấy nhiều bạn sẽ rất thích
     Vì nếu bạn kết hợp lại thì đỡ fải cho ra vdeo này (Đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi)

    Reply

Post Comment