Ghi chú nhanh: Ít người biết về tùy chọn tăng tốc phần cứng được cung cấp trong trình phát phương tiện VLC của họ. Nó cho phép máy tính xách…