13 Comments

  1. anh có thể giúp em viết chương trình sử dụng enum để xếp loại học lực của sinh viên( yếu, tb,khá ,giỏi,xuất sắc) được không ạ

    Reply
  2. a ơi ở ví dụ đầu tiên e thấy chưa ổn ạ. thử với những số ngoài khoảng thì in ra câu kia đúng rồi, nhưng e đã thêm 1 câu lệnh else cout << "Số nằm trong khoảng" để thử với những số bên trong nhưng kết quả vẫn in ra câu lệnh đầu ạ. mong a giải thích giúp e

    Reply

Post Comment