Mẹo Hay

Cách sử dụng lệnh “Sudo” của Linux trên Windows

Rate this post
FOSSBYTES TECH SIMPLIFIED LOGO

Hệ điều hành giống Unix, tài khoản gốc không được định cấu hình theo mặc định. Sử dụng lệnh “sudo”, người dùng Linux có thể kiểm soát hoàn toàn hệ thống của mình và cài đặt, gỡ bỏ hoặc thay đổi bất kỳ phần mềm nào. Sudo cung cấp các đặc quyền gốc cũng đảm bảo an ninh cho hệ thống.

Có lệnh cụ thể nào trong Windows thực thi các lệnh với đặc quyền của quản trị viên không? Có một số Windows tương đương với sudo không lệnh trong PowerShell hoặc Command Prompt? Vì vậy, để giải quyết những thắc mắc đó, tôi đã quyết định viết bài này.

Runas – tương đương sudo trong PowerShell (loại)

Runas trong hệ điều hành Windows cho phép người dùng thực thi một chương trình trong một tài khoản người dùng khác. Bạn cũng có thể coi đây là một phương tiện để thực thi một chương trình trên máy tính của bạn bè với tư cách là chính bạn hoặc với tư cách là một người dùng khác.

Để sử dụng runas trong dòng lệnh, hãy mở cửa sổ Command Prompt, nhập runas theo sau là các tham số thích hợp và nhấn Enter.

Đây là cú pháp của lệnh runas:

runas [{/profile|/noprofile}] [/env] [/netonly] [/smartcard] [/showtrustlevels] [/trustlevel] /user:UserAccountName program

Ví dụ: để bắt đầu một trình bao lệnh với tư cách là quản trị viên, chỉ cần chạy lệnh sau:

runas /noprofile /user:Administrator cmd

Đây là các thông số khác nhau như do Microsoft chỉ định:windows-runas-command

Xin lưu ý rằng trong khi xử lý lệnh runas trong Windows, chỉ nhập mật khẩu của người dùng khi hệ điều hành của bạn nhắc bạn làm như vậy.

Một điểm quan trọng khác mà người ta cần lưu ý là lệnh runas trong Windows Vista trở lên trước khi nâng cấp quyền bằng cách nhấp chuột phải và chọn “Run As Administrator”. Ngoài ra, nếu bạn đang chạy lệnh shell nâng cao, runas sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.

Để biết thông tin chi tiết và cách sử dụng, bạn có thể truy cập bài viết này trên trang web TechNet của Microsoft.

Bạn thấy bài viết này thú vị? Đừng quên để lại phản hồi của bạn trong phần bình luận bên dưới.

This post is also available in:
Spanish German Tiếng Việt Italian Indonesian

Post Comment