10 Comments

  1. Mình đang học python vỡ lòng, giọng bạn rất hay, cảm ơn bạn nhiều. Ở cuối email của bạn luôn là số, có thể thay bằng 1 từ bất kỳ trong từ điển, và có hoặc không có số tùy ý không bạn? Ví dụ: marryanna.teacher79@gmail.com (gmail không cho dấu gạch dưới)

    Reply

Post Comment