Review

ECA-GPIs4.4ETH kết nối với màn hình HMI qua Modbus TCP

Rate this postECA-GPIs4.4ETH kết nối với màn hình HMI 7 INC
– Phương thức kết nối MODBUS TCP/IP
– Giao diện trưc quan người dùng.
– Điều khiển giám sát từ xa.

Tag: eca-gpis4.4eth, ecapro, hmi, màn hình hmi, Display Device, Technology, Software (Industry), Human–machine Interface, Modbus (Protocol), modbus tcp/ip

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

Post Comment