Review

[Elsword KR]엘소드 메타모르피 풀려나는 기억의 매듭 0:38 / Metamorphy 14-8 Untying Knot of Memories Centurion Hell

Rate this post무기 : +11 진혼무 (5단계 성장) 방어구 : +11 홍예항마 단 상의 (15제련) +11 홍예항마 단 하의 (15제련) +11 홍예항마 단 장갑 (19제련) +11 홍예항마 단 신발 (15 …

Tag: elsword kr, [vid_tags]

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

19 Comments

Post Comment