11 Comments

  1. Cho e hỏi làm thế nào để kiểm tra encoder sống hay chết với ạ? Con encoder của e tự nhiên không đếm được

    Reply

Post Comment