Chia Sẻ

Giao tiếp LCD-I2C với Arduino

Rate this postChào các bạn đã tới với ROBOT CHO MỌI NGƯỜI
Dưới đây có thể là một số thông tin hữu ích cho các bạn:
Học lập trình ở đâu:
Học lập trình arduino cơ bản:
Học chế tạo robot bluetooth: goo.gl/NAz7y8
Học chế tạo robot dò đường:
Địa chỉ mua linh kiện: –

Tag: giao tiếp i2c lcd arduino, hướng, dẫn, chế, tạo, robot, làm, thế, nào, how, to, make, cho, mọi, người, anh, arduino, điều, khiển, tự, động, lcd, i2c

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/chia-se

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

25 Comments

 1. chào bạn, i2c lcd này kết nối được với esp8266 v3 ko bạn? mình thử rất nhiều thư viện rồi, nhưng nó k hiển thị

  Reply
 2. Cho em hỏi sao copy code thành công vào arduino nhưng lại không hiển thị chữ theo mình viết mà chỉ hiển thị một hàng phía trên toàn ô vuông chấm đen là sao ạ

  Reply
 3. Anh cho em hỏi tại sao lcd em không thể hiển thị, dù đã dùng đủ thư viện i2c rồi. I2c của mình dùng pcf8574at trên ký hiệu MH. cần tải thư viện nào để sữa lỗi này vậy anh?

  Reply
 4. Và giả sử hàng đầu tiên có 16 ô, chữ cuối cùng bị thiếu mất 1 ký tự, e muốn cho nguyên cả chữ đó tự động nhảy xuống hàng thứ 2 thì code ntn ah… e nghĩ mãi ko ra

  Reply
 5. Giả sử muốn cho dòng thứ 2 cuộn theo kiểu từ dưới lên thì làm ntn nhỉ, cuộn ở hàng thứ 2 thôi, chạy từng dot 1 từ dưới lên chứ ko chạy lên hàng đầu tiên

  Reply
 6. anh ơi cho em hỏi là em lcd em nó sáng đèn , hiện khung đen , thay địa chỉ bus thành 0x3F nhưng màn hình lại không chạy chữ hay gì cả . Anh giúp em với

  Reply
 7. cho em hỏi là em bị lỗi này là sao ạ "Using library Wire at version 1.0 in folder: D:Program FilesAdruinoArduinohardwarearduinoavrlibrariesWire"

  Reply
 8. e kiểm tra lỗi nó hiện lên: "
  C:UsersAdministratorDocumentsArduinolibrariesLiquidCrystalI2CIO.cpp:35:26: fatal error: ../Wire/Wire.h: No
  such file or directory
  #include <../Wire/Wire.h>
  ^
  compilation terminated.
  exit status 1
  Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
  là lỗi j v a!

  Reply
 9. mọi người cho em hỏi là khi chạy code (chưa nạp code) thì nó cứ báo là error compiling là sao vaayj mọi người

  Reply
 10. e không hiện thị được ra ngoài LCD a ơi. vặn biến trở chỉ thấy xuất hiện 1 hàng ô vuông ở trên thôi! Giúp e với ạ!

  Reply
 11. Code này đã xử lý được vấn đề chỉ hiên jđược một chữ trong một dòng các bạn tham khảo nhé heheee

  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  #include "DHT.h"
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

  const int DHTPIN = 7; //Đọc dữ liệu từ DHT11 ở chân 2 trên mạch Arduino
  const int DHTTYPE = DHT11;

  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  byte degree[8] = {
  0B01110,
  0B01010,
  0B01110,
  0B00000,
  0B00000,
  0B00000,
  0B00000,
  0B00000
  };
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin(); // Khởi động cảm biến
  lcd.init(); //Khởi động màn hình. Bắt đầu cho phép Arduino sử dụng màn hình, cũng giống như dht.begin() trong chương trình trên
  lcd.backlight(); //Bật đèn nền
  }
  void mang(char *chuoi) {
  for (int i = 0; i < strlen(chuoi); i++) {
  lcd.setCursor(i, 1); //Đưa con trỏ tới hàng 1, cột i
  lcd.print( *(chuoi + i));
  }
  }
  void mang1(char *chuoi) {
  for (int i = 0; i < strlen(chuoi); i++) {
  lcd.setCursor(i, 0); //Đưa con trỏ tới hàng 0, cột i
  lcd.print( *(chuoi + i));
  }
  }
  void mang2(char *chuoi) {
  for (int i = 0; i < strlen(chuoi); i++) {
  lcd.setCursor(i, 1); //Đưa con trỏ tới hàng 1, cột i
  lcd.print( *(chuoi + i));
  }
  }
  void loop() {

  mang1("Nhiet Do");
  mang2("Do Am");

  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  if (isnan(t) || isnan(h)) { // Kiểm tra xem thử việc đọc giá trị có bị thất bại hay không. Hàm isnan bạn xem tại đây http://arduino.vn/reference/isnan
  }
  else {

  lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print(round(t));
  //lcd.createChar(degree);
  lcd.print(" C");

  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(round(h));
  lcd.print(" %");
  }
  }

  Reply
 12. ai bị lỗi thì vào đây nhé
  http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
  https://arduino-info.wikispaces.com/Arduino-Libraries#NewLib

  Reply
 13. Code và thư viện đây nhé
  /*
  Changed by: ANH ROBOT
  Date: 9/8/2015
  Học lập trình ở đâu: https://goo.gl/XyrAHg
  Library:https://www.facebook.com/groups/770915966338402/853815174715147/
  Content: LCD i2c
  */

  #include <Wire.h>
  #include "LiquidCrystal_I2C.h" // Khai báo thư viện I2C
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Khai báo địa chỉ màn hình cho loại màn 16 x2

  void setup() {
    lcd.init();//Khởi tạo và cho phép sử dụng màn hình LCD
    lcd.backlight();   //Bật đèn nền
    lcd.display();
    }

  void loop() {
  lcd.clear();
  delay(1000);
  lcd.print("ANH ROBOT");  // Hiện thị chữ
  lcd.setCursor(0, 1); //Đưa con trỏ tới hàng 1, cột 0
  lcd.print("ROBOT VIETNAM");// Hiển thị chữ tại hàng 1 cột 0
  delay(1000);
  }

  Reply

Post Comment