13 Comments

  1. cho em hỏi với ạ, đến đoạn AVI Recomp cuối cùng ấy ạ nó toàn hiện remaining là mười mấy tiếng mới xong. Tại sao z ạ

    Reply
  2. anh cho hỏi. sao mình làm theo hướng dẫn, nhưg khi xuất ra thì nó chỉ có video mà k có music (k phải của video) va sub

    Reply

Post Comment