Review

Hướng dẫn cài đặt Endnote và sử dụng cơ bản

Rate this postHướng dẫn cài đặt Endnote X7
Tạo library mới
Lấy trích dẫn từ trang Google scholar và Science direct
Chèn trích dẫn vào tài liệu trên Word
link tải:

Tag: endnote x8 full crack, endnote, endnote x7, cai dat endnote, trich dan, tao trich dan, chon style, tai trich dan

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

3 Comments

Post Comment