Review

Hướng dẫn sử dụng EMail Pro – Phần mềm gửi email marketing hàng loạt

Rate this postHướng dẫn sử dụng EMail Pro – Gửi email marketing hàng loạt
Phần mềm Email Pro có các chức năng sau :
+ Gửi email hiện thị Brandname
+ Gửi theo danh sách email từ file excel
+ Chèn tên Khách hàng, thông tin khác vào nội dung email
+ Cấu hình được thời gian gửi email
+ Cài đặt được tốc độ, thời gian gửi email

Tag: email marketing pro, Gửi email marketing hàng loạt, Phần mềm gửi email marketing, Phần mềm EMail Pro, Phan mem gui email

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

2 Comments

Post Comment