Review

PC Quảng Trị sẵn sàng triển khai phiên bản mới ứng dụng eOffice 7.0

Rate this postNgày 15/11/2017, Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng chương trình CPC-eOffice 7.0 cho CBCNV Công ty. Với việc hướng dẫn các bước cài đặt, sử dụng ứng dụng CPC-eOffice 7.0 trong việc lập, ký số và xử lý công văn, công việc trên máy tính và các thiết bị di động, PC Quảng Trị đã sẵn sàng cho công tác chuyển đổi, nâng cấp phiên bản cho ứng dụng CPC-eOffice.

Tag: eoffice pc lam dong, PC Quảng Trị, EVNCPC, eOffice 7.0, Công nghệ 4.0,Ứng dụng CNTT

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

Post Comment