Review

[Reg Edu Mail] #1 – Hướng dẫn Reg Mail Edu đăng ký được Azure Student

Rate this postLink trường:
Name:

Gói Azure Student sẽ đc tặng 100$ sử dụng trong 12 tháng, với anh em làm Web thì sẽ đăng ký đc gói VPS:
1Core 1GbRAM giá ~10$ chạy đc gần 1 năm.
1Core 2GbRAM giá ~20$ chạy đc 5 tháng.

Tag: edumail.vn, mail edu, get mail edu, azure student

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

Post Comment