Review

SHB hiện đại hóa quản trị điều hành với giải pháp eOffice của Bkav

Rate this postNgày 26/7/2011, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Công ty An ninh mạng Bkav chính thức ký kết thực hiện giai đoạn I dự án “Triển khai giải pháp phần mềm hiện đại hóa quản trị điều hành – Bkav eOffice”.

Tag: eoffice bkav, eoffice, shb, ngân hàng, thương mại, cổ phần, sài gòn, hà nội, ký hợp đồng, ký kết, an ninh, thông tin, hiện đại, quản trị, điều hành

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

Post Comment