Review

Xuất dữ liệu trong Php với Echo và Print_r

Rate this postXuất dữ liệu trong và sau quá trình xử lý trong ứng dụng php rất quan trọng. Trong bài này tôi hướng dẫn các bạn cách xuất dữ liệu bằng echo và xuất mảng bằng print_r()

Tag: echo trong php, Xuất dữ liệu bằng echo, Xuất mảng bằng print_r, Xuất dữ liệu trong website

Xem thêm: https://blogthủthuật.vn/category/review

Nguồn: https://blogthủthuật.vn

Post Comment